Tuzilma

DIREKTOR

DIREKTOR O'RINBOSARI

Qayta tayyorlash va malaka oshirish ta`lim jarayonini tashkil etish va sifatini o`rganish bo`limi
(1 ta)

Uslubchi
(1 ta)

Qayta tayyorlash va malaka oshirish ta`lim jarayonini tashkil etish va sifatini o`rganish bo`limi
(1 ta)

Bosh hisobchi

(1 ta)

G'aznachi
(1 ta)

Kotib-ish yurituvchi
(1 ta)

Muhandis dasturchi
(2 ta)

Xalqaro aloqalar bo`limi
(1 ta)