O'zbekiston Respublikasi qonunlari

KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI

(O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 11-12-son, 295-modda; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2007 y., 15-son, 150-modda)

Batafsil

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TA’LIM TO‘G‘RISIDAGI QONUNI

(O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 9-son, 225-modda)

Batafsil