Mahorat darslari tashkil etildi ...

Mahorat darslari tashkil etildi ...

Mahorat darslari tashkil etildi ...

29.05.2019    

2019 yil 29 may kuni TATU huzuridagi tarmoq markazida “Elektron pedagogika va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash” moduli bo`yicha tarmoq (mintaqaviy) markazlarda faoliyat olib borayotgan professor-o`qituvchilar uchun seminar-trening tashkil etildi.
Seminar-treningni F.Zakirova, V.Karimova va Ya.Mustafaqulovlar olib borishdi. Seminar-treningda elektron ta’limida qo’llanadigan zamonaviy texnologiyalari, ularning xususiyatlari va didaktik imkoniyatlari, malaka oshirish kurslari tinglovchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi aktiv va interaktiv o`qitish metodlari hamda tyutorlik va fasilitatorlik faoliyatini tashkil etish usullariga e’tibor qaratidi.