OTM yo'nalishi

Dasturiy injiniring

Kursning maqsadi va vazifalari
Oliy ta’lim muasasalari pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kursining maqsadi pedagog kadrlarning o‘quv-tarbiyaviy jarayonlarni yuksak ilmiy-metodik darajada ta’minlashlari uchun zarur bo‘ladigan kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini muntazam yangilash, malaka talablari, o‘quv reja va dasturlari asosida ularning kasbiy kompetentligi va pedagogik mahoratini doimiy rivojlanishini ta’minlashdan iborat.
Kursning vazifalariga quyidagilar kiradi:

  • “Dasturiy injiniring” yo‘nalishida pedagog kadrlarning kasbiy bilim, ko‘nikma, malakalarini uzluksiz yangilash va rivojlantirish;
  • zamonaviy talablarga mos holda oliy ta’limning sifatini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan pedagoglarning kasbiy kompetentlik darajasini oshirish;
  • pedagog kadrlar tomonidan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va xorijiy tillarni samarali o‘zlashtirilishini ta’minlash;
  • maxsus fanlar sohasidagi o‘qitishning innovatsion texnologiyalari va ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘zlashtirish;
  • “Dasturiy injiniring” yo‘nalishida o‘quv jarayonini fan va ishlab chiqarish bilan samarali integratsiyasini ta’minlashga qaratilgan faoliyatni tashkil etish.

O'quv modullari
1O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlarida jamiyat rivoji va ta’lim–tarbiya masalalari
2Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari
3Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik
4Elektron ta’lim muhitini shakllantirish
5Elektron pedagogika asoslari va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash
6Operatsion tizimlar
7Amaliy xorijiy tilni o‘rganishning intensiv usullari
8Oliy ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qaror qabul qilish texnologiyalari
9Elektron hukumat
10Dasturiy injiniring
11Mobil ilovalar yaratish
12Veb dasturlash